Din datele obținute prin pescuit accidental şi prin pescuit de evaluare în România şi în țările riverane Mării Negre, putem spune că puii de sturioni din toate cele trei specii s-au adaptat bine la viața sălbatică din Dunăre şi din Marea Neagră. Toate exemplarele capturate prezentau o stare fiziologică bună, conținutul stomacal foarte bogat în hrană și creșteri biometrice vizibile rezultă o adaptabilitate bună la condițiile din mediul natural.
În data de 11 oct. pe toana Condrea, aval de Galați (Km 148) s-a capturat accidental, patru exemplare de juvenili de morun. Două exemplare marcate cu CWT în înotătoarea pectorală stângă (seriile CWT 23 68 06 09402 și CWT 23 68 07 06989) s-au păstrat pentru disecție, ambele aveau în stomac pui de pești de curând ingerați.
Extragerea mărcilor CWT și citirea codurilor a arătat ca fuseseră lansați în brațul Borcea la Fetești în 3 oct. 2013.
Este pentru prima dată că s-a făcut o asemenea observație pe juvenili de morun din acvacultură lansați în Dunăre.

Unul din exemplarele de morun capturate accidental în 11 oct. 2013 pe Dunăre în zona Galați (Km 148 / toana Condrea) care avea marca CWT 23 68 06 09402. Cei 6 pești parțial digerați au fost găsiți în stomacul exemplarului din fotografie(foto original T.Ionescu).

În data de 06.06.2015 pe toana Condrea, aval de Galați (Km 148) s-au capturat două exemplare de pui de nisetru marcate cu CWT în pectorala stângă. Aceștia au fost populați experimental în data de 02.06.2015 la km 38 Brațul Borcea. În figura următoare se poate observa conținutul stomacal extras de la exemplarul de nisetru, care arată că la 4 zile de la popularea în Dunăre puii de nisetru proveniți din acvacultură știau să caute și au consumat macro-nevertebrate și pui de pești.Unul din exemplarele de nisetru capturate accidental în 06.06.2015 pe Dunăre în zona Galați (Km 148 / toana Condrea) marcat cu CWT în pectorala stângă iar în imaginea de jos se poate observa conținutul stomacal(foto original T.Ionescu).

În figura următoare se poate observa o păstrugă marcată cu CWT în pectoral stângă, capturată în data de 15.10.2014 în Marea Neagră la Ciotica / Sachalin. Aceasta avea o greutate de 2240 de grame în momentul capturării, de aproximativ 3 ori mai mult decât în momentul lansării în Dunăre în Octombrie 2013, când avea 709 grame. Din conținutul stomacal, starea fiziologică şi creșterea care a înregistrat-o rezultă o adaptabilitate foarte mare la mediul din Marea NeagrăExemplar de păstrugă marcată cu CWT în pectorala stângă și conținutul stomacal extras de acesta , capturată în 15 oct 2014 la Ciotica, în Marea Neagră(foto original T.Ionescu).