Evaluarea supraviețuirii şi a răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni
din speciile ameninţate critic, lansați în Dunărea inferioară

Proiect finanțat din Fondul European de Pescuit prin Programul Operațional de Pescuit 

Despre proiect

Toate populațiile speciilor de sturioni care se reproduc în Dunăre sunt clasificate în Lista Roșie a Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii (UICN) (www.iucnredlist.org) ca fiind periclitate critic (morunul, păstruga, viza şi nisetrul) sau amenințate (cega), de asemenea sunt incluse în Anexa 5 a Directivei CE pentru Habitate şi în Anexa 2 a Convenției de Comerț Internațional cu Specii Amenințate de Faună şi Floră (CITES).
Sturionii constituie specii indicatoare ale calităţii mediului în regiunea unde trăiesc datorită multitudinii de habitate pe care le folosesc în timpul migrației, creșterii puilor în fluviu şi a adulților în mare.
Ţările din regiunea Dunării Inferioare au convenit în cursul Reuniunii regionale CITES de administrare a sturionilor, organizată la Tulcea în luna iunie 2013, asupra unei Strategii Regionale pentru conservarea şi managementului durabil a populaţiilor de sturioni din N-V Mării Negre şi Dunărea Inferioara în concordanță cu CITES. În baza acestei strategii toate ţările trebuie să monitorizeze anual starea stocurilor de sturioni şi să implementeze programe de populare de susţinere a populaţiilor aflate în declin.

Sturgeon news

Numai prin studii aprofundate şi prin lucrări serioase putem să ne afirmăm în faţa lumii civilizate ca un popor inteligent, conştient de înalta sa misiune culturală la gurile celui mai măreţ fluviu european şi să punem totodată şi ţara în stare să tragă toate foloasele din situaţia ei geografică atât de favorabilă. GRIGORE ANTIPA

Multimedia

STURGEONS - A HAERITAGE FROM AGES PAST

Universitatea "Dunărea de Jos" Galați

PARTENERI

      

COLABORATORI