Evaluarea supraviețuirii şi a răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni
din speciile ameninţate critic, lansați în Dunărea inferioară

Proiect finanțat din Fondul European de Pescuit prin Programul Operațional de Pescuit 

Fiind obținuți la Stația de reproducere controlată de la Tămădăul Mare / J. Călărași în lunile aprilie – mai 2010, puii de morun, nisetru și păstrugă populați experimental în anul 2013 aveau la populare (sept – oct. 2013) vârsta de 3 ani și 4 luni, iar la pescuitul de evaluare din luna iulie 2014 puii aveau vârsta de 4 ani și 2 luni.
Puii de nisetru populați în anul 2015 au fost obținuți în luna mai 2014 la Stația de reproducere Tămădăul Mare / J. Călărași, iar cei de păstrugă la Stația de reproducere de la Horia / J. Tulcea. La populare aceștia aveau vârsta de un an și 2 respectiv 4 luni, iar la pescuitul de evaluare din luna iulie 2015 puii de nisetru aveau vârsta de un an și trei luni, iar la cel din octombrie și noiembrie aveau vârsta de un an și 6 -7 luni.
Locurile alese pentru popularea puilor în anul 2013 au fost:

- Dunăre Km 630 / Corabia,
- Braţul Borcea Km 38 - 39 /;
- Dunăre Km 314 / Rasova;
- Dunăre Km 175 / Brăila;
- Dunăre Km 100 / Isaccea;
- Braţul Sf .Gheorghe Km 2.
În anul 2015, ca urmare a constatării în cursul pescuitului de evaluare din anul 2014 că nu pot fi extrase în condiții de teren mărcile CWT de la peștii vii decât dacă folosim metode de tranchilizare, ceea ce ar fi îngreunat foarte mult lucrările punând în pericol viața peștilor capturați, am decis ca pentru a doua serie de populare experimentală să reducem numărul de locuri de populare la doar două. Astfel, pentru a recunoaște locul de populare am folosit pentru Brațul Borcea km 39 – 40 / Stelnica pui de nisetru marcați în pectorala stângă iar pentru Dunăre Km 310 / Rasova pui marcați în pectorala dreaptă. Puii de păstrugă populați în Dunăre / Km 100, la Isaccea, au fost marcați în pectorala dreaptă iar cei populați pe Borcea km 39 – 40 / Stelnica în pectorala stângă.