Evaluarea supraviețuirii şi a răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni
din speciile ameninţate critic, lansați în Dunărea inferioară

Proiect finanțat din Fondul European de Pescuit prin Programul Operațional de Pescuit 

Organizare şi participarea la workshop-uri

În cadrul proiectului pilot s-au organizat două workshop-uri internaționale la Galaţi. Primul, dedicat instruirii participanților din țarile riverane Marii Negre, a fost organizat in 6-8 aprilie 2014, iar cel de-al doilea, dedicat discutării și diseminării internaționale a rezultatelor proiectului s-a desfășurat in 7 – 11 septembrie 2015.

Activitățile și rezultatele proiectorului pilot au fost prezentate la:
- Masa rotundă cu tema „Existenta / persistența sturionilor în Dunăre – o șansă sau o povara”, organizată la ferma Ciocănești, Jud Călăraşi, de către WWF Romania;
- The 8th International Black SeaSymposium on „Science Technology and Innovation in the Black Sea: MovingForward”, Atena, 19 – 20 noiembrie 2015 (Lenhardt et al. 2016);
- Reuniunea Regional a Autorităților CITES si de Pescuit de la Dunărea Inferioara, care s-a organizat de Institutul de Biologie al Academiei Romane (IBB) la București în 17 noiembrie 2015;
- Reuniune ANPA cu participarea asociațiilor de pescari din RBDD, organizată la IB în 18 noiembrie 2015;
- Mini-simpozionul International al Societății Mondiale pentru Conservarea Sturionilor (WSCS), organizat la Bordeaux în 6 aprilie 2016 (Suciu & Ionescu 2016);
- Workshop-ul internațional „Ad HocSturgeon Workshop Meeting”, organizat în 10-14 Iulie 2016, la Sf. Gheorghe, de Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.
- Conferința internațională RomPhysChem 16, organizata la UDJ Galați (21- 23 sept 2016) sub auspiciile Academiei Romane.

Participanții la al Workshop-ul internațional de discutare și diseminare a rezultatelor proiectului pilot organizat în 7 – 11 sept. la Galat


Diseminarea rezultatelor proiectului pilot la asociațiile de pescari

A fost realizat un pliant special în limba româna care prezenta activitățile și rezultatele proiectului pilot, fiind distribuit la asociațiile de pescari profesioniști de la Dunăre și coasta Mării Negre.
Au fost diseminate rezultatele proiectului pilot în cadrul următoarelor Reuniuni/Work-shopuri:
1. Reuniunea ANPA cu participarea asociațiilor de pescari din RBDD, organizata la IB în 18 noiembrie 2015” unde au participat reprezentanți ai următoarelor organizații :
• Federația Organizațiilor de Pescari Delta Dunării-organizație reprezentativă a asociațiilor de pescari profesioniști din Delta Dunării
• Asociația producătorilor de pește din Dunăre si Marea Neagra
• Asociația Națională a Producătorilor din Pescărie"ROMFISH" , asociație compusă din 25 de societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniul acvaculturii.
2. Final workshop of the pilot project on evaluation of experimental stocking of theDanube River withyoungsturgeonsfromcriticallyendangered species:
• Asociația Naționala de Combatere a Braconajului și Poluării, asociație compusă din peste 20 de asociații de pescari (AVPS Lupu Cenușiu , AP Vidra Maramureș, AVP Cocoșarul Craiova, APS Cheile Lăpușului, etc.)

Final workshop of the pilot project on evaluation of experimental stocking of theDanube River withyoungsturgeonsfromcriticallyendangeredspecies

Articole în presa scrisă şi audiovizuală

Pe tot parcursul implementării proiectului pilot, activitățile și rezultatele au fost prezentate 22 de articole în presa locala și națională, 8 știri și interviuri prezentate pe posturile de televiziune naționale (ProTV , Digi TV, Prima, B1 TV), un articol în Eurofish Magazine nr. 5 / 2015, care apare la Bruxelles și un articol în National Geographic Romania on line (28 aprilie 2016).

Realizarea unui film documentar

În cadrul proiectului a fost realizat de către Mergatronic World Productions Baia Mare (regizor Gheorghe Gligan) un film documentar despre proiect, în limba română, subtitrat în limba engleză. Cele doua variante ale filmului au fost postate pe Youtube la adresele https://www.youtube.com/watch?v=ofryFErRnCY - varianta lungă, și https://www.youtube.com/watch?v=a-jcImE6udE - varianta scurtă.

Publicarea de lucrări științifice şi elaborarea de teze de doctorat
Sunt în curs de elaborare și vor fi publicate în anul 2017 patru lucrări științifice:
1. Ionescu T., Mihalache I., Hont S., Bushuiev S., Chashchin A., Memis D., Komakidze G., Paraschiv M., Iani M., Suciu R.,Bîrsan I., Cristea V. - Distribution in the Black Sea of beluga sturgeon (Husohuso), Russiansturgeon (Acipensergueldenstaedti) and stellatesturgeon (A. stellatus) stockedexperimentally in theLowerDanube River . (J. of AppliedIchthyology)
2. Ionescu T., Hont S. Mihalache I., Bushuiev S., Chashchin A., Paraschiv M., Bichescu C., Suciu R., Cristea V. Feeding and growth of beluga sturgeons (Husohuso) stockedexperimentally in theLowerDanube River. (Turkish Journal of Fisheries and AquacultureSciences)
3. Ionescu T., Hont S. Mihalache I., Bushuiev S., Chashchin A., Memis D., Paraschiv M., Iani M., Suciu R., Cristea V. Feeding and growth of Russiansturgeons (Acipensergueldenstaedti) stockedexperimentally in theLowerDanube River. (Turkish Journal of Fisheries and AquacultureSciences)
4. Onara D., Holostenco D., Cretu M., Ionescu T., Hont S., Paraschiv M., Bushuiev S., Chashchin A., Komakidze G., Suciu R. Cristea V. – Genetic diversity of stocked and wild beluga sturgeon (Husohuso), Russiansturgeon (Acipensergueldenstaedti) and stellatesturgeon (A. stellatus) in the Black Seacoastalwaters. (Turkish Journal of Fisheries and AquacultureSciences)
Rezultatele proiectului pilot vor fi utilizate în elaborarea unei teze de doctorat (doctorand Ing. Tudor Ionescu) cu titlul „Cercetări pentru evaluarea sturionilor populați experimental în Dunărea inferioară”.