Evaluarea supraviețuirii şi a răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni
din speciile ameninţate critic, lansați în Dunărea inferioară

Proiect finanțat din Fondul European de Pescuit prin Programul Operațional de Pescuit 

În anul 2013 au fost achiziţionaţi, prin licitaţie publică cu respectrea normelor legislative naţionale şi europene aflate în vigoare, un număr de 90.000 puii de sturion în vârstă de 3 ani din cele trei specii ameninţate critic(70.000 moruni, 10.000 nisetrii şi 10.000 de păstrugi).
Toţi puii de sturioni lansați în Dunăre în anul 2013 au fost marcați individual cu sârmulițe codate (CWT), implantate în înotătoarea pectorală stângă
În perioada 25 – 28.09.2013 puii de sturioni crescuți la ferma din localitatea Ianca au fost lansați în Dunăre la Km. 603 în dreptul localității Corabia.
Puii populaţi (Fig. 13– 14 - 15) aveau următoarele dimensiuni medii:
- morun: 55 cm si 690 g;
- păstruga: 67 cm si 766 g;
- nisetru: 67 cm si 727 g
La Corabia, Km 603, au fost lansate următoarele loturi de pui de sturioni:
• 33 943 exemplare de pui de morun având următoarele serii de mărci CWT:
23.68.08; 23.68.13; 23.68.11; 23.68.13; 23.68.09; 23.68.10
• 3632 ex. pui de păstrugă având următoarele serii de mărci CWT:
23.68.10; 23.68.48; 23.68.46
• 1814 pui de nisetru având următoarele serii de mărci CWT:
23.68.05; 23.68.14; 23.68.57; 23.68.58

Pui de morun de la Tămădăul Mare(foto original R.Suciu)

 

În perioada 03 – 11.10.2013, s-au desfășurat activitățile de marcare si lansare a puilor crescuți la ferma piscicola de la Tămădăul Mare.
Puii aveau următoarele dimensiuni medii:
- morun: 58,27 cm si 849 g;
- păstruga: 39 - 65 cm si 118,8 – 653,7 g; (Fig. 15)
- nisetru: 52,7 cm si 535,7 g

Pui de nisetru de la Tămădăul Mare (foto original R.Suciu)

Pui de păstrugă de la Tămădăul Mare (foto original R.Suciu)

Marcare cu CWT  Ferma Ianca (foto original T.Ionescu)

Lansare pui sturioni Corabia - Dunăre km 603 (foto original T.Ionescu)

 

Puii de la Tămădăul Mare au fost lansați în Dunăre, după cum urmează:
- Brațul Borcea Km 38;
- Rasova Km 314;
- Brăila Km 175;
- Isaccea Km 100;
- Sf. Gheorghe Km 2.

În aceste locații au fost lansate următoarele loturi de pui de sturioni:
• 36057 pui de morun având următoarele serii de mărci CWT :

23 68 45; 23 68 44; 23 68 06; 23 68 07; 23 68 11; 23 68 08; 23 68 05 ;23 68 14
• 6368 pui de păstruga având următoarele serii de mărci CWT:
23 68 57; 23 68 58; 23 68 10; 23 68 48 ;
• 8186 pui de nisetru având următoarele serii de mărci CWT:
23 68 12; 23 68 48; 23 68 05; 23 68 12; 23 38 14; 23 68 05; 23 68 57; 23 68 58 ;
Pe toată durata operațiunilor de transport şi lansării în fluviu nu au fost înregistrate mortalități, puii de sturioni având o condiție bună din punct de vedere al stării de sănătate si al aspectului exterior.
De remarcat că toți puii aveau colorit dorsal închis, caracteristic pentru loturile de sturioni care sunt crescuți în bazine puțin adânci cu apă limpede, condiții în care lumina zilei produce activarea melanoforilor din tegument ca o reacție normală de protecție.