Evaluarea supraviețuirii şi a răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni
din speciile ameninţate critic, lansați în Dunărea inferioară

Proiect finanțat din Fondul European de Pescuit prin Programul Operațional de Pescuit 

În anul 2014 luna august, s-a demarat a doua etapă de achiziție de pui de sturion de vârstă diferită şi anume de pui de sturion de o vară. Inițial s-au dorit pui de 2.5-3 luni şi lansarea acestora în toamna anului 2014 dar din cauze obiective care au ținut strict de formalitățile licitațiilor publice achiziția s-a finalizat abia în primăvara anului 2015 şi s-au achiziționat 95000 de pui de sturion din specia nisetru şi 15000 de pui de sturion din specia păstrugă.
Puii de nisetru au fost populați experimental în Dunăre în iunie 2015, iar puii de păstrugă în august 2015.
În primă etapă, o comisie din partea UDJG s-a deplasat la ferma piscicolă din localitatea Tămădăul Mare, unde a efectuat măsurători barometrice și a recoltat probe pentru analize genetice de la lotul de pui de nisetru care urma a fi achiziționați.
Dimensiunile medii ale puilor de nisetru în luna iunie 2015 au fost următoarele :
Lt med : 38,1 cm; G med: 197,2 g


Măsurători biometrice la puii de nisetru de la Ferma piscicolă Tămădăul Mare (foto original T.Ionescu)

Marcarea puilor de nisetru a început în data de 26.05.2015 şi s-au marcat 47500 de pui de nisetru cu CWT în înotătoarea pectorala stângă .

Marcare pectorala stângă pui nisetru Ferma piscicolă Tămădăul Mare (foto original T.Ionescu)Codurile rolelor CWT folosite pentru exemplarele marcate în pectoral stângă au fost următoarele:
23.68.59 ; 23.68.60; 23.68.61: 23.68.62; 23.68.63; 23.68.65.
Lansarea experimentală a puilor de nisetru marcați cu CWT în pectorala stângă s-a făcut la km 38 Brațul Borcea în dreptul localității Stelnica. Activitatea de populare experimentală în aceasta locație a durat 4 zile, până la data de 05.06.2015.

Lansare pui sturioni din specia Nisetru la km 38 pe brațul Borcea (foto original T.Ionescu)

Din data de 02.06.2015 până pe data de 12.06.2015 s-au marcat al doilea lot de pui de nisetru cu CWT în pectoral dreaptă. .
Codurile rolelor CWT folosite pentru exemplarele marcate în pectoral dreaptă au fost următoarele:
23.68.61 ; 23.68.63; 23.68.65: 23.68.64; 23.68.67; 23.68.66; 23.68.68.
Lansarea experimentală a puilor de nisetru, marcați cu CWT în pectorala dreaptă, s-a făcut la km 312 Dunăre în dreptul localității Rasova (Dunăre Km 312). Aici activitatea de populare experimentală s-a realizat pe durata a 5 zile, până la data de 17.06.2015.
Lansarea puilor de sturioni din specia nisetru s-a desfășurat foarte bine, nu s-au înregistrat mortalități exemplarele fiind într-o stare sanitară excelentă în momentul lansării în Dunăre.


Popularea puilor de sturionii din specia nisetru, km 312 Dunăre (foto original T.Ionescu)

Puii de sturion din specia păstrugă, achiziționați în 2015, au fost lansați experimental în Dunăre în luna August 2015. În data de 06.08.2015 o comisie delegată de UDJG s-a deplasat la sediul furnizorului, loc. Horia Tulcea, unde a inspectat lotul de pui de păstrugă care urma să fie populați în Dunăre.
Dimensiunile medii ale puilor de păstruga populați experimental în luna august 2015 au fost următoarele :
Lt med: 44.4 cm ; G med: 151 g

Măsurători biometrice pui de sturion din specia păstrugă (foto original T.Ionescu)

S-au marcat 15 000 pui de păstrugă cu mărci CWT jumătate în pectorala stângă şi cealaltă jumătate în pectorala dreaptă şi s-au folosit role de mărci având următoarele serii:
23.68.66 2500 buc
23.68.68 2500 buc
23.68.49 10000 buc

Marcare pui de sturion din specia păstrugă(foto original T.Ionescu)

Recepția calitativă și cantitativă a puilor de sturioni din specia păstrugă a fost făcută la ferma din loc. Horia iar popularea s-a efectuat pe brațul Borcea Km 38 / Stelnica (7500 marcați în pectorala stângă), respectiv Isaccea, Dunăre km 100 (7500 marcaţi în pectorala dreaptă).

Lansare pui sturioni din specia Păstrugă km 100 Dunăre-Isaccea/ km 38 Borcea-Stelnica(foto original T.Ionescu)

Puii de păstrugă au prezentat o condiție sanitară bună la lansarea în Dunăre. La Isaccea s-au lansat un număr de 7500 exemplare marcate în pectorala dreaptă iar la km 38 pe Braţul Borcea un număr de 7358 exemplare marcate CWT în pectorala stângă (33 exemplare au rămas în custodie şi s-au marcat ulterior cu mărci ultrasonice).