Evaluarea supraviețuirii şi a răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni
din speciile ameninţate critic, lansați în Dunărea inferioară

Proiect finanțat din Fondul European de Pescuit prin Programul Operațional de Pescuit 

În cadrul proiectului au fost implicaţi experţi din ţările riverane Mării Negre care au colectat probe de la sturionii capturați accidental în zonele costiere aferente ţării lor. Din aceste zone de pescuit s-au înregistrat capturi de sturioni în patru zone distincte din bazinul Mării Negre.

• Zona 1 – la gura de vărsare a Braţului Sf. Gheorghe
• Zona 2- Ucraina
• Zona 3 -Georgia
• Zona 4- la gura de vărsare a fluviului Sakarya -Turcia

Zonele în care s-a realizat pescuit științific de evaluare a răspândirii puilor de sturioni şi distribuția curenților de suprafață în Marea Neagră (Hartă originală a curenților reprodusă în Google Earth din Korotaev et al. 2003)(foto original T.Ionescu)

În toată perioada de implementare a proiectului s-au capturat un număr de 1627 pui de sturioni din cele trei specii, din care 19 exemplare au fost capturate accidental în Dunăre. La 756 exemplare (46,59%) a fost detectată marcă CWT, acestea fiind populate experimental în Dunăre în anul 2013 respectiv în anul 2015.
Dacă în România evaluarea a fost efectuată în 4 campanii distincte, special organizate pentru această activitate, în Ucraina experții din această țară au înregistrat exemplarele capturate accidental în fiecare luna în cadrul activităților de pescuit costier în Marea Neagră. În Georgia, respectiv Turcia s-au înregistrat date din capturile accidentale cu unelte active și staționare, folosind conexiunile cu pescarii profesioniști din zonă. În următoare este prezentată distribuția pe zone din Marea Neagră a puilor de sturion capturați.
În zona 1 prezența puilor marcați cu CWT, lansați în Dunărea Inferioară, este net superioară celorlalte zone, în condițiile în care efortul de pescuit a fost mai mare. Este de remarcat că în Zona 2 / Ucraina, s-a înregistrat un procent mai mare de sturioni sălbatici decât în celelalte zone.
Prezența puilor de sturion marcați cu CWT mai mult în zona 1 se datorează existentei hranei naturale abundente de la gura de vărsare a Braţului Sf Gheorghe, în care puii de sturion au un mediu ideal de supraviețuire şi creștere.
Ca şi structură a capturilor pe specii, daca la puii de sturioni sălbatici procentul este aproximativ egal la puii de sturion marcați cu CWT domină puii de sturion din specia nisetru, 93,27% din totalul de 758 de exemplare capturate.

Puii de sturion capturaţi pe parcursul implementării proiectului

Structura capturilor de pui de sturion pe ţări /zone


Structura capturilor de pui de sturion marcaţi cu CWT pe țări /zone

Structura capturilor de pui de sturion sălbatici pe ţări/zone

Puii sălbatici de sturion capturați în Marea Neagră pe parcursul implementării proiectului pilot

Puii de sturion marcați CWT capturați în Dunăre și în Marea Neagră pe parcursul implementării proiectului pilot

La gura de vărsare a brațului Sf. Gheorghe UDJ Galați a efectuat pescuit în scop științific în trei locații ( Buival, la Est de gura de vărsare, Sahalin respectiv Ciotic. În această zonă s-a organizat patru campanii de pescuit științific însumând în total 47 de zile pescuit efectiv în iulie 2014, octombrie 2014, iulie 2015 și octombrie 2015. Pentru aceasta s-au folosit 3 ambarcațiuni conduse de pescari profesioniști din Sfântu Gheorghe. Pescuitul a fost practicat staționar / de noapte, la adâncimi de 2-9 m. S-au folosit unelte experimentale tip setcă, cu sirec cu ochi de 28, 38,50 şi 70 mm, lungime de 60 m /unealta, înălțimea de 4 m / unealta iar fiecare ambarcațiune a folosit un șir de 8 bucăți de unelte (câte două din fiecare tip / ochi de plasă).

Locurile de pescuit de evaluare de la gurile brațului Sf. Gheorghe(foto original T.Ionescu)