Evaluarea supraviețuirii şi a răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni
din speciile ameninţate critic, lansați în Dunărea inferioară

Proiect finanțat din Fondul European de Pescuit prin Programul Operațional de Pescuit 

Experiența practică acumulata de acest proiect pilot ne-a permis să elaboram o metodă de evaluare a eficienței popularilor de susţinere sau a repopulărilor cu pui de sturioni din specii critic periclitate, aplicabilă în condițiile Dunării inferioare.

1. Puii de sturion care se populează trebuie crescuți pană la o talie care permite marcarea lor permanentă, individuală sau de grup, astfel încât ei să poată fi recunoscuți ușor la capturare în cursul pescuitului de evaluare în fluviu sau în mare, și dacă vor fi capturați în cazul în care fie migrează în fluviu pentru reproducere și sunt capturați pentru a fi folosiți la reproducere controlata, fie, în viitor, sunt capturați la redeschiderea pescuitului comercial. La stadiul actual de cunoaștere metoda de marcare cea mai potrivita este cu sârmuliţe codate (CodedWireTag - CWT).
2. Răspândirea și localizarea puilor populaţi în fluviu și în apele de coastă de la Marea Neagră se evaluează prin pescuit experimental astfel:
• În primele două săptămâni de la lansarea puilor în fluviu ei pot fi capturați prin pescuit în timpul zilei, cu setci cu ochi de 25 - 32mm, armate astfel încât să lucreze în derivă, în apropierea fundului apei.
• Ulterior se va organiza după minimum 6 luni si maximum 8 luni pescuitul de evaluare în apele din zonele de vărsare a brațelor Dunării în mare, folosind șiruri de 8 setci multi -ochi (a = 28 – 40 – 50 – 70 mm) cu sirec, ancorate în timpul nopții pe fundul mării la adâncimi de 3 – 9 m, și localizate pentru ridicare / recuperare folosind GPS portabil.
• În ambele situații bărcile vor fi dotate cu recipienți potriviți având sistem portabil de aerare. Se va evita aglomerarea puilor în acești recipienți, fiind preferabilă chiar eliberarea puilor capturați în număr prea mare, după ce a fost verificată cu detectorul CWT prezenta mărcilor.
• În ambele situații bărcile sau personalul de monitorizare care va examina la malul apei puii capturați trebuie să fie dotat cu detectoare CWT hidro-rezistente.
• Pentru examinarea puilor capturați este necesară organizarea unui sistem de capacitate corespunzătoare de păstrare vii a puilor în apă de mică adâncime de la malul apei, masa și ihtiometru de lungime adecvată și cântar electronic pentru măsurare și cântărire, căzi pentru păstrarea temporara a peștilor vii cu sistem de aeratoare de mare capacitate, alimentare de la un generator electric cu motor cu ardere interna sau alt sistem de alimentare cu CA de 220 V.
• Pentru evaluarea stării de hrănire / umplere a tubului digestiv se va folosi metoda de extracție stomacală prin injectare de apă în stomac dezvoltată de francezi (Rochard, comunicare personală).
• Puii capturați vor fi fotografiați și li se va preleva țesut din înotătoarea anală pentru analize de ADN.
• Toate datele de examinare ale peștilor se vor trece pe fișe biometrice speciale și ulterior în baza de date electronică proiectată pentru a putea efectua analiza caracteristicilor prin operații de filtrare adecvate (de ex. MS Excel).
• După examinare peștii se eliberează în mediul natural de unde au fost capturați (în cazul fluviului) sau în mare în apropierea zonei de pescuit.
3. Evaluarea supraviețuirii și a ratei de regăsire în capturile comerciale viitoare se va face prin dotarea inspectorilor ANPA cu detectoare CWT, astfel încât aceștia să poată identifica la centrele de prima predare sturionii capturați. ANPA va dezvolta un sistem adecvat de stocare și raportare a acestor regăsirii de către personalul de inspecție.