Evaluarea supraviețuirii şi a răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni
din speciile ameninţate critic, lansați în Dunărea inferioară

Proiect finanțat din Fondul European de Pescuit prin Programul Operațional de Pescuit 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați găzduiește, zilele acestea, conferinţa internaţională pentru diseminarea rezultatelor celui mai mare proiect implementat în Uniunea Europeană, care vizează evaluarea supravieţuirii şi răspândirii puilor de sturioni din cele trei specii ameninţate critic (păstrugă, morun și nisetru), cu titlul „Evaluarea supraviețuirii şi răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni din speciile ameninţate critic, lansați în Dunărea inferioară”.

Pentru a evalua supraviețuirea și răspândirea puilor de sturion în Marea Neagră au fost lansaţi aproximativ 200.000 de pui de sturioni din speciile pe cale de dispariţie, proveniți de la reproducători sălbatici, şi au fost lansaţi experimental în perioada 2013-2015 în 5 puncte cheie din Dunăre.

Supravieţuirea, adaptarea şi creşterea lor în mediul sălbatic şi răspândirea au fost evaluate prin pescuit experimental în apele de coastă româneşti ale Mării Negre și prin capturi accidentale de pescuit pe coastă din Bulgaria, Turcia, Georgia și Ucraina.

Conferinţa internaţională va avea loc la Galaţi în perioada 7 - 11 septembrie 2015 şi va reuni specialiști din 15 ţări. Aceasta are scopul de a împărtăşi rezultatele proiectului-pilot de evaluare a răspândirii şi supravieţuirii puilor de sturioni în Marea Neagră, dar se vrea a fi și un schimb de experienţă între cei care au derulat programe de repopulare cu sturioni în alte fluvii din UE şi de discuții despre posibilitatea de a elabora un Plan al UE de conservare a sturionilor şi a unei propuneri de Regulament al CE privind redresarea sturionilor.